Praten met entiteiten
17 februari 2022 

Praten met entiteiten

Het komt veelvuldig voor dat mensen last hebben van wat we een entiteit of entiteiten noemen. Hierbij denken we meteen aan energieën van overleden mensen of zielen die niet goed zijn "overgegaan" en die in ons energiesysteem verblijven. Dat komt zeer zeker voor, maar het begrip entiteiten kun je veel ruimer zien. In het woordenboek vinden we de omschrijving "iets dat werkelijk bestaat" of "gespecificeerde energie". Alles is dus een entiteit. Ik doel hier op energieën die niet van jou zijn en daardoor een verstorende werking hebben.

Als je last heb van entiteiten heb je de neiging om allerlei energieën in je energieveld toe te laten. Dat doe je natuurlijk volledig onbewust. Het is wel zo dat je meer last van verstorende energieën in je energieveld krijgt als je zelf niet goed bent verankerd in je eigen kern. Als je energieveld erg naar buiten is gericht, waardoor het zich verruimd en daardoor ijler wordt. Het is dan makkelijker voor vreemde energieën om je systeem binnen te komen. Bijvoorbeeld mensen met een drank- of drugsverslaving lopen groot risico om allerlei vreemde energieën op te pikken. Het is dus van belang om je energieveld te ankeren en in balans te houden.

Sommige entiteiten kunnen behoorlijk agressief of intimiderend zijn. Ze kunnen degene in wiens systeem ze verblijven behoorlijk in de weg zitten of zelfs vreemde dingen laten doen of zeggen.

Praten met entiteiten

De beste manier om met entiteiten om te gaan is er als het ware mee in gesprek te gaan. We kunnen entiteiten benaderen alsof het personen zijn.  Ze zijn veelal in een systeem aanwezig vanuit een misverstand. Vaak hebben ze een taak die ze niet op kunnen of willen geven. Als we ze kunnen laten inzien dat hun aanwezigheid op een vergissing berust, zijn ze - zo is mijn ervaring - bereid om het systeem te verlaten.  Als we dan de rommel die ze hebben aangericht opruimen kunnen we door met ons eigen leven.


Reactie plaatsen