Laat jij je licht voluit stralen?
22 augustus 2022 

Laat jij je licht voluit stralen?

Of heb je ook last van het lichtwerkers-syndroom: de wond van de achtervolging

In mijn praktijk ontvang ik de laatste tijd veel mensen die zich niet begrepen voelen (en hebben gevoeld) door hun omgeving. Vaak (hoog) sensitieve mensen die het gevoel hebben niet te passen in de wereld van vandaag. En die het lastig vinden volledig zichzelf te zijn, hun licht voluit te laten stralen.
Dit alles wordt in veel gevallen veroorzaakt door wat ik het lichtwerkers-syndroom ben gaan noemen. In dit blog leg ik er alles over uit. Misschien herken je het?

Zielen

Het uitgangspunt is dat, als we overlijden, het lichaam afsterft en de persoonlijkheid verdwijnt, maar dat er een ander deel voortleeft. Onze ziel. Allereerst verblijft het in een soort tussenwereld om vervolgens opnieuw ‘in het vlees te komen’, te incarneren.

En hoewel de lineaire tijd niet werkelijk bestaat gebruik ik toch graag dit model om aan te geven dat de ziel dus ooit een allereerste keer moet zijn geïncarneerd.

Aardezielen en lichtwerkerszielen

In gechannelde informatie die voor mij als zijnde waar resoneert1 wordt een onderscheid gemaakt tussen aardezielen en lichtwerkerszielen.
Aardezielen zijn zielen die in een relatief vroeg stadium van hun ontwikkeling incarneerden in aardse lichamen. Zij startten hun ontwikkeling op aarde als het ware ‘in hun jeugd’. Lichtwerkerszielen zijn ouder dan de aarde zelf. Zij hebben vóór hun komst naar de aarde al vele levens geleid in andere dimensies en realiteiten. Zij kwamen op aarde toen zij in hun ontwikkeling al ‘volwassenen’ waren.

Dit gemaakte onderscheid houdt zeker niet in dat de ene groep zielen superieur of inferieur is aan de andere groep. Er is slechts een verschil in de staat van bewustzijn.

Misschien herken je jezelf in één of meer van deze kenmerken:

Lichtwerkers:

 1. voelen zich eigenlijk al hun hele leven anders
 2. voelen zich vaak eenzaam, ongezien, onbegrepen of zelfs buitengesloten
 3. kunnen vaak binnen de organisatie waarin ze werken hun draai niet vinden
 4. kunnen een sterk antiautoritair temperament hebben
 5. voelen zich vaak aangetrokken tot een vorm van hulpverlening/support/coaching
 6. kunnen heimwee hebben naar de niet-aardse dimensies waaruit ze zijn gekomen
 7. hebben een natuurlijk respect voor het leven, zoals liefde voor dieren of zorg voor het milieu
 8. zijn vaak zachtmoedig, invoelend en sensitief
 9. hebben vaak moeite om te gaan met agressie en/of het opkomen voor zichzelf
 10. zijn vaak onvoldoende geaard en pikken vaak (negatieve) emoties van anderen op
 11. hebben vaak levens geleid die in het teken stonden van spiritualiteit en godsdienst
 12. kunnen een aanleg tot helder waarnemen en telepathisch communiceren hebben of een sterke interesse in astrologie

En, zijn een aantal van deze punten op jou van toepassing?
Dan kun je wel aannemen dat je ook een lichtwerkersziel hebt/bent.

De wond

Nagenoeg alle  lichtwerkerszielen dragen een wond met zich mee die te maken heeft met hun ontwikkeling. De dimensies waarin zij vertoefden vóór hun komst naar de aarde waren totaal anders dan de aardse dimensie. Bij hun komst naar de aarde landden zij als ‘volwassenen’ tussen de ‘kinderlijke’ aardezielen. De capaciteiten die lichtwerkers hebben ontwikkeld tijdens hun levens in die andere dimensies werden totaal niet begrepen door de aardezielen. Je moet hierbij denken aan helder waarnemen, telepathisch communiceren, teleporteren, instant manifestatie, e.d. En in hun beperkte bewustzijn werd gedacht: “wat ik niet begrijp is een bedreiging en moet dus weg / kapot / dood”. Dit heeft gemaakt dat lichtwerkers op vele manieren zijn achtervolgd, veroordeeld, verwond, vermoord, enzovoort om wie ze waren. Denk aan de heksenverbrandingen, dat is er een goed voorbeeld van. Deze (herhaalde) traumatische ervaringen hebben een wond veroorzaakt in de ziel van de lichtwerkers. De conclusies die werden getrokken uit deze ervaringen zijn:

 1. wat doe ik hier, ik hoor hier niet thuis
 2. er is hier geen plek voor mijn licht
 3. het leven op aarde is niet veilig
 4. de mensen zijn niet veilig / niet te vertrouwen
 5. als ik m’n ware zelf ben gaat m’n kop d’r af
 6. het is beter me aan te passen en proberen te zijn zoals de anderen

En deze overtuigingen resulteren in niet helemaal geïncarneerd zijn, grote angsten, sociale fobieën, zelfmoordgedachten, mensen niet kunnen vertrouwen wat leidt tot eenzaamheid, geen romantische partner kunnen aantrekken, jezelf kleiner maken dan je bent en je volle potentieel niet leven door het onderdrukken van je talenten en capaciteiten. Om een paar veelvoorkomende dingen te noemen. Overtuigingen en beschermingsmechanismen die je ervan weerhouden helemaal jezelf te zijn.

Je bént anders

Het achter je laten van deze problemen en patronen begint met het realiseren en accepteren dat je anders bént. En dat dat inherent is aan het aardse experiment. In de aardse dimensie gelden de wetten van de dualiteit. Wat betekent dat alle aspecten van het leven twee uitersten hebben, met vele tinten grijs daartussen. Goed en slecht, warm en koud, lief en gemeen, hard en zacht, en ga zo maar door. Met andere woorden: alles is anders en verschillend. Dit verschillend zijn is een wezenlijk onderdeel van het aardse evolutie-experiment.2

Er is helemaal niks mis met jou, met jouw anders zijn. Weet dat hoe de mensen in vorige levens met jou omgingen niks te maken had met jou, maar alles met hun eigen angsten, onwetendheid en overlevingsmechanismen. Hun beperkte bewustzijn.

Stralen

Daarnaast is het goed de wond op zielsniveau en de daarmee gepaard gaande overtuigingen en beschermingsmechanismen te zien voor wat ze zijn en het misverstand ervan te zien. En ze vrij te laten uit je energiesysteem. Waardoor jouw licht optimaal kan stralen.

Nieuwe tijden van ongekende mogelijkheden

In deze tijd waarin we leven worden lichtwerkers ‘opgeroepen’ om de voortrekkersrol te nemen. Om hun trilling te verhogen, zodat de kritische massa wordt bereikt en de frequentie van de mensheid wordt verhoogd en daarmee het bewustzijn op aarde ingrijpend kan verruimen. Waardoor de gekte die nu gaande is in de wereld voorbijgaat en er een tijd zal aanbreken met nieuwe ongekende mogelijkheden.

1  O.a. Pamela Kribbe “Gesprekken met Jeshua"
2 Lees ook mijn blog: 
https://www.willemvaneekelen.nl/vier-de-verschillen/


Herken je wat ik hierboven beschrijf of resoneer je ermee? Ik kijk met liefde samen met jou naar deze wond en hoe we de energie kunnen laten transformeren. Veel van de cliënten die ik op dit thema heb behandeld lieten weten dat het hun leven wezenlijk heeft veranderd.

Reactie plaatsen