Ben jij een lichtwerker?
07 september 2022 

Ben jij een lichtwerker?

In de spirituele literatuur wordt wel een onderscheid gemaakt tussen aardezielen en lichtwerkerszielen. Mensen met een lichtwerkersziel worden wel lichtwerkers genoemd. Ben jij een lichtwerker?

Zielen

Het uitgangspunt is dat als we overlijden het lichaam afsterft en de persoonlijkheid verdwijnt, maar dat er een ander deel voortleeft. Onze ziel. Allereerst verblijft het in een soort tussenwereld om vervolgens opnieuw ‘in het vlees te komen’, te incarneren.

En hoewel de lineaire tijd niet werkelijk bestaat gebruik ik toch graag dit model om aan te geven dat de ziel dus ooit een allereerste keer moet zijn geïncarneerd.

Aardezielen en lichtwerkerszielen

Aardezielen zijn zielen die in een relatief vroeg stadium van hun ontwikkeling incarneerden in aardse lichamen. Zij startten hun ontwikkeling op aarde als het ware ‘in hun jeugd’. Lichtwerkerszielen zijn ouder dan de aarde zelf. Zij hebben vóór hun komst naar de aarde al vele levens geleid in andere dimensies en realiteiten. Zij kwamen op aarde toen zij in hun ontwikkeling al ‘volwassenen’ waren.

Dit gemaakte onderscheid houdt niet in dat de ene groep zielen superieur of inferieur is aan de andere groep. Er is slechts een verschil in de staat van bewustzijn.

Misschien herken je jezelf in één of meer van deze kenmerken:

Mensen met een lichtwerkersziel:

 1. voelen zich eigenlijk al hun hele leven anders
 2. voelen zich vaak eenzaam, ongezien, onbegrepen of zelfs buitengesloten
 3. kunnen vaak binnen de organisatie waarin ze werken hun draai niet vinden
 4. kunnen een sterk antiautoritair temperament hebben
 5. voelen zich vaak aangetrokken tot een vorm van hulpverlening/support/coaching
 6. kunnen heimwee hebben naar de niet-aardse dimensies waaruit ze zijn gekomen
 7. hebben een natuurlijk respect voor het leven, zoals liefde voor dieren of zorg voor het milieu
 8. zijn vaak zachtmoedig, invoelend en sensitief
 9. hebben vaak moeite om te gaan met agressie en/of het opkomen voor zichzelf
 10. zijn vaak onvoldoende geaard en pikken vaak (negatieve) emoties van anderen op
 11. hebben vaak levens geleid die in het teken stonden van spiritualiteit en godsdienst
 12. kunnen een aanleg tot helder waarnemen en telepathisch communiceren hebben of een sterke interesse in astrologie

En, zijn een aantal van deze punten op jou van toepassing?
Dan kun je wel aannemen dat je een lichtwerkersziel hebt. En dus een lichtwerker bent.

Lichtwerker

Door het woordje “werker” klinkt het alsof daar allerlei consequenties en verplichtingen aan zitten, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar gezien de hierboven genoemde kenmerken, voelen de meeste lichtwerkers een diepgewortelde behoefte om 'licht te verspreiden op aarde'. Dat kan in allerlei vormen. Dat kan een praktijk voor healing zijn, maar ook een bakker kan in zijn winkel een vorm hebben gevonden om mensen bewuster te maken. In wezen is er niets anders nodig dan de connectie met je diepste wezen en deze voluit te laten stralen. Wat is jouw vorm?

Reactie plaatsen