Een tijdje terug fiets ik door Amsterdam en zie ik opeens deze muurschildering op de zijkant van een gebouw.

Ik ben meteen getroffen door hoe waar dit is. Als je maar lang genoeg je ware zelf onderdrukt ga je vanzelf geloven dat je het masker bent dat je jezelf hebt aangemeten. Ik heb het in ieder geval jarenlang gedaan.

In mijn praktijk zie ik steeds meer mensen die  terug willen naar wie ze zijn achter het masker. Terug naar het Ware Zelf. Maar hoe doe je dat?

Bewust worden van het Valse Zelf

Het valse zelf begint zich al heel vroeg in ons leven te vormen. Als peuter en kleuter leren we vooral door te kopiëren. De kinderpsychologie heeft het over de vormingsjaren waarin we worden ‘gevormd’ door de mensen om ons heen (ouders, broers en zussen, leiders van de peuteropvang, e.d. We leren sociaal gedrag en Hoe we moeten Zijn. We krijgen allerlei waarden en normen mee. Bijvoorbeeld: je moet netjes en beleefd zijn, met twee woorden spreken, bescheiden zijn, niet te veel herrie maken, enzovoort. Doen wat hoort.

 

 

Zo krijgen we de waarheden mee die onze ouders ook weer van hun ouders hebben meegekregen of die zijn ontstaan door hun eigen ervaringen in de wereld. Later, veelal vanuit de behoefte ergens bij te horen, nemen we ook (onbewust) meningen van anderen als waarheid over.

Daarnaast doen we ook zelf allerlei ervaringen op en trekken daaruit de nodige conclusies. Die weer tot overtuigingen worden of die bestaande overtuigingen bekrachtigen. Die in ieder geval onze waarheid worden. Over onszelf, over anderen, de wereld, mensen en het leven.

Zo bouwen we een beeld over onszelf en de wereld. Een constructie van ideeën, meningen, overtuigingen, gedachten en gevoelens, patronen en verwachtingen:

Het body-mind-construct. Vervolgens doen we er alles aan om dat beeld in stand te houden.

Let wel, dit alles gebeurt in de meeste gevallen onbewust en is in essentie gericht op overleving. En daarmee onschuldig.

Hoe kunnen we ons bevrijden van dat valse zelf?

bevrijding

In eerste instantie door je er bewust van te worden! Daarvoor is het nodig om te vertragen en te ontspannen en de blik naar binnen te richten. Rennend in de ratrace is het lastig te ontdekken welke onbewuste patronen je gaande houden!

Door zelfonderzoek kun je ontdekken welke overtuiging er speelt en eventueel van waaruit die is ontstaan. Je krijgt inzicht in de patronen en geloofssystemen van waaruit je dingen zegt of doet, of die een rol spelen bij datgene waar je tegenaan loopt.

Vervolgens kun je je realiseren dat die overtuiging niet klopt. Dat het een vergissing is of een illusie.

Door ons bewustzijn te richten op dat wat niet wezenlijk klopt, kan de vergissing ervan volledig worden ingezien en lost deze op.

Bijvoorbeeld de vrouw die maar geen partner kon vinden. Ze bleek de onbewuste overtuiging te hebben opgedaan dat mannen haar altijd in de steek zullen laten. Haar vader overleed toen zij vier jaar oud was.

Door het oorspronkelijke trauma te verwelkomen en te omarmen met bewustzijn kan de ervaring worden vrijgegeven. De daaruit voortgekomen conclusies en overtuigingen kunnen dan worden ingezien als illusies en daarmee ook oplossen.

Bewust worden van het Ware zelf

Een andere benadering is om in te gaan zien dat we het opgebouwde construct, het masker, niet zijn. Ergens weten we in de diepte dat het niet klopt. Want het Ware Zelf is natuurlijk nooit weg geweest. Het is er altijd. Alleen hebben we het ‘onderdrukt’. Zijn we ons er (te) weinig bewust van. 

Als we dat masker niet zijn, wie of wat zijn we dan wel? Wie of Wat is dat Ware Zelf?
In het e-book “Ken je Ware Zelf” dat je via mijn website (willemvaneekelen.nl) gratis kunt downloaden geef ik daar een gedetailleerd antwoord op. Bottomline is dat we ten diepste Bewustzijn zijn. Je kunt ook zeggen Het Leven, Liefde, God, Leegte, e.d. Er zijn vele woorden voor bedacht. Ik hou het graag bij Bewustzijn.

Een kleine oefening

Ik heb het hier over dat deel van jou dat er altijd al is geweest. En altijd zal zijn. Sluit je ogen eens en realiseer je dat je bestaat, dat je er bent. Het kan helpen om te zeggen (in jezelf of hardop) “Ik ben er” of “Ik ben”. Richt je aandacht op dat deel van jou dat er altijd al was. Toen je klein was, toen je naar school ging, toen je begon met werken, toen je die vervelende ervaring had, enzovoort. De 

intentie om daarmee contact te maken, maakt al dat je het kunt waarnemen.
Wat gebeurt er bij jou als je dit doet? Hoe voelt het? Vertrouwd? Rustig?

Geen paniek als je niks ervaart, het vraagt een beetje oefening om je goed af te stemmen.

Ervaren wat je bent

Als je kunt ervaren dat je bewustzijn bent – en dat is echt niet zo moeilijk – kun je als het ware afstand nemen tot wat er in en om je heen gebeurt. Dan lukt het om de trein van gedachten en emoties voorbij te laten razen als je ergens door wordt getriggerd. Als het body-mind-construct in actie komt. Dan kun je dit construct minder serieus nemen. Het enige dat nodig is, is je aandacht richten op dat wat je wel bent.

Er zijn vele manieren om Bewustzijn te ervaren. De meesten ervaren het als over stilte, ruimte, vrede, diepe rust. Wat is het voor jou?

Het richten van je aandacht op je Ware Zelf ipv op het body-mind-construct is iets wat je kunt trainen. Zoals je in de sportschool je spieren traint, zo kun je ook het aandacht richten trainen.

Kom eens meedoen met de tweewekelijkse training “Je Ware Zelf Zijn” op donderdagavond. (www.willemvaneekelen.nl/workshops)

Waar richt jij je aandacht op?

Samengevat gaat het dus om je aandacht te richten op dat wat je werkelijk bent enerzijds. En anderzijds op dat wat zich daarin voordoet dat aandacht wil. Hoe meer je je aandacht

richt op je Ware Zelf, hoe makkelijker het wordt, hoe meer illusies er zullen wegvallen. En hoe vrijer je wordt.